VIPSystemPlus

Z Ukázkový server
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

VIPSystem+ zjednodušuje nastavování a správu VIP ranků na server.

Funkce

 • Zjednodušení správy VIP ranků
 • Speciální zprávy a přehledy pro hráče
 • Dárkové kódy
 • Podpora více typů VIP

Požadavky

Instalace

 • Oteveřte si FTP klienta, připojte se k Vašemu serveru
 • Oteveřte si složku plugins
 • Zde plugin vložte
 • Restartujte server

Příkazy

 • /Vip - Zobrazí menu s informacemi o VIP hráče, který příkaz použije
 • /Vip Jméno hráče - Zobrazí menu s informacemi o VIP hráče, který bude specifikován v příkazu
 • /Vip Set Jméno hráče Doba trvání Jednotka Typ VIP - Nastaví daný typ VIP určenému hráči na zvolenou dobu (jednotka může být s, min, d, m, y - sekundy, minuty, dny, měsíce, roky)
 • /Vip SetPermanent Jméno hráče Typ VIP - Nastaví zvolený typ VIP danému hráči permanentně (tj. navždy)
 • /Vip Remove - Odstraní zvolenému hráči VIP
 • /Vip Reload - Znovunačte konfigurační soubory, používejte po úpravě konfigurace pluginu
 • /Code Kód - Použije vygenerovaný kód
 • /Code Create Doba trvání VIP Jednotka Doba platnosti kódu Jednotka Typ VIP - Vygeneruje jednorázový kód na zvolený typ VIP, které bude trvat určitý čas a kód bude platit taktéž čas který určíte v příkazu
 • /Code Remove Kód - Odstraníte zvolený kód
 • /Code List - Ukáže list všech dostupných aktivních kódů


Práva

Plugin má jen jednu permissi na administraci a to vipsystem.commands.all.

Pod tuto permissi nespadají samozřejmě příkazy /vip pro zobrazení menu s vypršením a /code Kód pro aktivaci dárkového kódu.

Správa VIP ve hře

Nastavení VIP

VIP nastavíme příkazem /Vip Set Jméno hráče Doba trvání Jednotka Typ VIP Tj. například dejme tomu, že chceme hráči TWFVRCZ nastavit VIP na 10 dní. V tom případě bude příkaz vypadat takto: /Vip Set TWFVRCZ 10 d VIP.

Určitá výhoda je to, že pokud již hráč má aktivní VIP, tak tento plugin pouze přičte nový čas k aktuálně zbývajícímu času VIP. (jednotka může být s, min, d, m, y - sekundy, minuty, dny, měsíce, roky)

Můžeme hráčovi také nastavit permanentní VIP (navždy). Toto provedeme příkazem /Vip SetPermanent Jméno hráče Typ VIP, takže pokud chceme stejnému hráči jako z předchozího příkladu nastavit permanentní VIP, stačí použít příkaz /Vip SetPermanent TWFVRCZ VIP

GUI Menu příkazu /vip

Zrušení VIP

VIP můžeme také předčasně hráči zrušit, a to příkazem /Vip Remove Jméno hráče

Příkazy pro hráče

Naopak pro hráče tu máme příkaz /Vip, který jim zobrazí menu s přehledně vypsanými informacemi o jejich aktivním VIP


Správa dárkových kódů

Pozor - tato funkce funguje korektně pouze do verze 1.13.2, chyba je nahlášena vývojáři

Funkce dárkových kódů je užitečná především pokud chcete podpořit spojení se svými hráči. Do příspěvků na sociálních sítích tak můžete tyto kódy schovávat, můžete o ně dělat soutěže a tak dále.

Vytvoření dárkového kódu

Kódy se vytvoří jednoduše, potřebný příkaz je /Code Create Doba trvání VIP Jednotka Doba platnosti kódu Jednotka Typ VIP. Tedy dejme tomu, že chceme vytvořit kód, který bude platit 1 rok, a aktivuje hráči, který si ho vyzvedne SuperVIP na 5 dní. Tento kód pak následně můžeme zveřejnit na FB stránce serveru s tím, že kdo si ho jako první aktivuje dostane na 5 dní možnost vyzkoušet si tuto variantu VIP. Výsledný příkaz bude vypadat takto: /Code Create 5 d 1 y SuperVIP. (jednotka může být s, min, d, m, y - sekundy, minuty, dny, měsíce, roky)

Vytvoření kódu

Smazání dárkového kódu

Kódy samozřejmě můžeme i mazat, a máme na to dvě možnosti:

 1. Příkazem /code remove kód - Můžeme smazat přímo konkrétní kód, který známe, takže například /Code Remove jprvkj smažeme kód jprvkj.
 2. Příkazem /code list - Jedná se o mnohem intuitivnější možnost. Tento příkaz nám vypíše seznam všech aktivních kódů, včetně jejich data vypršení, s možností si jej buď kliknutím zkopírovat a nebo jej kliknutím smazat.
Výstup příkazu /code list

Příkazy pro hráče

Hráč má použití kódu velice jednoduché, stačí použít příkaz /Code Kód. Takže například příkazem /Code QbSBux získá hráč přednastavené VIP (v tomto případě SuperVIP na 5 dní).

Použití kódu

Konfigurace

Super TIP: Možná jste si všimli, že ve článku byly zmíněny jakési typy VIP. Konkrétně SuperVIP a VIP. Možná nastavování serveru není úplně váš šálek kávy, a proto vám nabízíme v rámci našeho VIP předplatného přístup k překladu a konfiguraci! V rámci naší konfigurace jsou dva typy VIP s propojením na plugin LuckPerms. Více na našem webu!

Konfigurace pluginu je dost rozkouskovaná do několika souborů a plugin nabízí mnoho nastavení. Změny v konfiguračních souborech aplikujeme příkazem /Vip Reload

Soubor config.yml

Tento soubor obsahuje nastavení co se týče ukládání dat a technických záležitostí. Vypsané jsou nejdůležitější možnosti.

Pododstavec database

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • Type - yml nebo sql - Data o VIP hráčů se mají ukládat do mysql databáze, nebo do yml souboru v adresáři pluginu?

Následuje možnost nastavit přihlašovací údaje pro mysql. Tyto pole mluví názvem samy za sebe, pokud nejste zkušení, doporučuji ponechat yml ukládání.

Pododstavec settings

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • Commands-to-set-vip - Určené příkazy (i s lomítkem) - Příkazy které zde uvedete (dodržujte mezery a odrážky), se provedou po aktivaci jakékoliv varianty VIP.
 • Commands-to-remove-vip - Určené příkazy (i s lomítkem) - Příkazy které zde uvedete (dodržujte mezery a odrážky), se provedou po deaktivaci jakékoliv varianty VIP. Nezapomeňte zde uvést zrušení permissí pro všechny skupiny, protože plugin nepodporuje rušící příkazy u jednotlivých typů VIP

Podostavec autovip

True = Ano, False = Ne

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • Enable - true nebo false - Pokud hráč nemá aktivní VIP, aktivuje se mu automaticky při připojení
 • Vip - Záleží na nastavených typech VIP - Nastavení který typ VIP se má hráči aktivovat
 • Time - číslo - Doba trvání nastaveného VIP
 • Date - s nebo min nebo d nebo m nebo y - Jednotka času k hodnotě "time"

Soubor types.yml

V tomto souboru se nastavují typy/varianty VIP, které na serveru chcete mít.

Nastavení typu VIP

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • IdVip - Pouze písmena, bez háčků a čárek a bez mezer - Označení VIP v konfiguračním souboru
 • group-Name - Pouze písmena, bez háčků a čárek a bez mezer - Označení VIP, ponechte stejné jako IdVip
 • name - Pouze písmena, bez háčků a čárek a bez mezer - Označení VIP ve hře (tj. v příkazu a v menu /vip)
 • special-commands - Určené příkazy (i s lomítkem) - Příkazy které zde uvedete (dodržujte mezery a odrážky), se provedou po aktivaci této konkrétní varianty VIP.

Soubor messages.yml

Tento soubor obsahuje zprávy pluginu. Toto je velmi stručné shrnutí, poskytujeme plnohodnotný překlad předplatitelům VIP!

Pododstavec inventory

Nastavení titulku menu /vip

Pododstavec table

Pouze pro uživatele mysql databáze.

 • vip - Pouze písmena, bez háčků a čárek a bez mezer - Označení tabulky s informacemi o VIP v mysql
 • code - Pouze písmena, bez háčků a čárek a bez mezer - Označení tabulky s informacemi o dárkových kódech v mysql

Pododstavec date

Zde lze nastavit jak se budou zobrazovat časové údaje (skloňování) a formát data v menu /vip