EpicVouchers

Z Ukázkový server
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EpicVouchers je placený plugin, který přidává kupony do hry (předmět, který po aktivaci zmizí a vykoná příkaz).

Funkce

 • Lze nastavit cooldown (čas mezi dalším použitím)
 • Lze nastavit několik příkazů, co má hráč vykonat jako OP, či jako obyčejný hráč, může taky psát za hráče zprávy
 • Poporuje titles (zprávy přes celou obrazovku) a zprávy nad hotbarem
 • Lze upravovat ze hry

Požadavky

Instalace

 • Oteveřte si FTP klienta, připojte se k Vašemu serveru
 • Oteveřte si složku plugins
 • Zde plugin vložte
 • Restartujte server

Příkazy

 • /ev Editor - Zobrazí editor kuponů
 • /ev ForceAll Jméno kuponu Počet kuponu - Donutí všechny hráče použít kupon, nehledě na to, jestli kupon mají
 • /ev GiveAll Jméno kuponu Počet kuponu - Dá každému hráčovi daný kupon, co je právě online na serveru
 • /ev Give Jméno hráče Jméno kuponu Počet kuponu - Dá zvolenému hráčovi daný kupon
 • /ev List - Zobrazí seznam dostupných kuponu
 • /ev Reload - Znovunačte konfigurační soubory, používejte po úpravě konfigurace pluginu
 • /ev Force Jméno hráče Jméno kuponu Počet kuponu - Donutí hráče použít kupon, nehledě na to, jestli ho má

Práva

Plugin má jen jednu permissi na administraci a to epicvouchers.admin.

Konfigurace

Konfigurace má dva soubory - nastavení samotného pluginu (config.yml) a nastavení kuponů (vouchers.yml). Ovšem konfigurace pluginu není v tomto případě vůbec nutná.

Vouchers.yml

Jak je již výše zmíněno, soubor se zabývá nastavení kuponů.

Hodnota permission

Bude moct použít kupon někdo s určitou permissí? Nebo bude pro všechny? Pokud si přejete, aby byl kupon pro všechny, odstraňte permission.

Hodnota material

Jaký item bude kupon? Seznam možných voleb naleznete zde.

Hodnota data

Pokud máte verzi 1.13 a výš, nechte hodnotu na 0.

Hodnota name

Jméno kuponu. Podporuje barvy.

Formát zápisu name

name: '&6Ukázkový kupon'

Hodnota lore

Popisek předmětu. Podporuje barvy.

Formát zápisu lore

lore:
- ''
- '&ejak se zdá, tak si právě'
- '&eprohlížíš plugin na'
- '&6&lUkázkovém serveru&E!!!'
 - '&ehave fun ^^'
- ''
- '&eNezapomeň kupon použít!'
- '&eStačí kliknout pravým tlačítkem! '
- ''

Hodnota glow

Má předmět zářit (stejně, jako kdyby byl enchantovaný - očarovaný)?

True = Má zářit, False = Nemá zářit

Hodnota confirm

Když hráč klikne pravým tlačítkem na kupon, ukáže se mu potvrzovací menu, jestli opravdu chce kupon použít?

True = Ano, ukázat, False = Ne, neukazovat, použít ihned

Hodnota hide-attributes

Schovat vlastnósti předmětu?

True = Ano, schovat, False = Ne, neschovávat

Hodnota remove-item

Smazat kupon po použití?

True = Ano, smazat, False = Ne, nemazat

Hodnota feed-player

Nakrmit hráče (doplnění hunger baru) po použití?

True = Ano, nakrmit, False = Ne, nekrmit

Hodnota heal-player

Vyléčit hráče po použití?

True = Ano, vyléčit, False = Ne, neléčit

Hodnota smite-effect

Po použití uhodit blesk do hráče (pro efekt)?

True = Ano, False = Ne

Hodnota cooldown

Za kolik vteřin může hráč použít další kupon? Uvádí se ve vteřinách. Napiště 0 pro zakázání (ihned lze použít další).

Hodnota broadcasts

Napsat zprávu(y) do veřejného chatu, pokud hráč použije kupon? Lze použít barvy. Pokud nechete, nechte prázdné.

Formát zápisu broadcasts

broadcasts
- '&6&l> &e%player% použil ukázkový kupon! Zkus si ho taky! &6&l<' 

Hodnota messages

Napsat zprávu(y) pouze hráčovi, pokud hráč použije kupon?? Lze použít barvy. Pokud nechete, nechte prázdné.

Formát zápisu messages

messages:
- '&bÚspěšně jsi použil &6%voucher%&b.' 

Hodnota commands

Má hráč/konzole použít nějaký příkaz, pokud hráč použije kupon? Pokud nechete, nechte prázdné.

Lze napsat "placeholdery".

 • [chat] - Napíše zprávu do chatu za hráče
 • [player] - Hráč vykoná příkaz
 • [op] - Hráč vykoná příkaz, ale s OP právy
 • %player% - Napíše jméno hráče, viz ukázka dole

Formát zápisu commands

commands:
- give %player% diamond 1 name:&eEpicVouchers_také_dokáže_vykonávat_příkazy
- '[chat]Wow! EpicVouchers napsal zprávu za mě! O.O'

Příkaz give je přizpůsobený formátu pluginu Essentials!

Hodnota actionbar

Napsat zprávu nad actionbar, pokud hráč použije kupon? Lze použít barvy. Pokud nechcete, nechte prázdné.

* Zde se nachází v pluginu chyba, nelze použít v barvách znak & ale pouze znak §.

Formát zápisu actionbar

actionbar: §6Plugin umí také zprávy v actionbaru!

Odstavec titles

Napsat zprávu hráčovi přes celou obrazovku, pokud použije kupon? Lze použít barvy v Title a Subtitle. Pokud nechcete, nechte prázdné.

 • title - Velký text
 • subtitle - Podtext
 • fade-in - Jak dloho má textu trvat, než se celý objeví? Uveďte číslo, optimální je 10. Není ve vteřinách.
 • stay - Jak dlouho má text zůstat na obrazovce? Uveďte číslo, optimální je 50. Není ve vteřinách.
 • fade-out Jak dloho má textu trvat, než celý zmizí z obrazovky? Uveďte číslo, optimální je 10. Není ve vteřinách.

Formát zápisu titles

titles:
 title: §6Super!
 subtitle: §ePoužil jsi %voucher%§e!
 fade-in: 10
 stay: 50
 fade-out: 10

Odstavec sounds

Přehrát hráčovi zvuk, pokud použije kupon? Pokud nechcete, nechte prázdné.

 • Sound - Jaký zvuk se má přehrát? Seznam zvuků naleznete zde
 • Pitch - Jaká má být výška přehraného zvuku? Uvádějte v číslech

Formát zápisu sounds

sounds:
 sound: BLOCK_NOTE_BLOCK_PLING
 pitch: 1

Odstavec particles

Zobrazit kolem hráče particly (částice), pokud hráč použije kupon?

Bohužel, tato funkce je polofunkční, doporučujeme nechat v původních hodnotách, pokud nechcete žádné particly, můžete smazat.

Odstavec effects

Dát hráčovi efekt lektvaru, pokud hráč použije kupon?

Bohužel, tato funkce není funkční, nemá smysl ji jakkoliv vyplňovat.

Jak vypadá hotový config kuponu

 ukazka:
  permission: ukazka.hrac
  material: COOKIE

  # Keep data on 0 if you are on 1.13 or higher.
  data: 0
  name: '&6Ukázkový kupon'
  lore:
  - ''
  - '&ejak se zdá, tak si právě'
  - '&eprohlížíš plugin na'
  - '&6&lUkázkovém serveru&E!!!'
  - '&ehave fun ^^'
  - ''
  - '&eNezapomeň kupon použít!'
  - '&eStačí kliknout pravým tlačítkem! '
  - ''
  glow: true
  confirm: true
  unbreakable: true
  hide-attributes: false
  remove-item: true
  feed-player: true
  heal-player: true
  smite-effect: true

  # Enter a custom coolDown if you wish to.
  broadcasts:
  - '&6&l> &e%player% použil ukázkový kupon! Zkus si ho taky! &6&l<'
  messages:
  - '&bÚspěšně jsi použil &6%voucher%&b.'
  commands:
  - give %player% diamond 1 name:&eEpicVouchers_také_dokáže_vykonávat_příkazy
  - '[chat]Wow! EpicVouchers napsal zprávu za mě! O.O'

  # You can use [chat], [player] and [op].
  # Also use [delay-10] for 10 seconds delay.
  # Change 10 to any number you want to have.
  actionbar: §6Plugin umí také zprávy v actionbaru!
  titles:
   title: §6Super!
   subtitle: §ePoužil jsi %voucher%§e!
   fade-in: 10
   stay: 50
   fade-out: 10
  sounds:
   sound: BLOCK_NOTE_BLOCK_PLING
   pitch: 1
  particles:
   particle: MOBSPAWNER_FLAMES
   amount: 100
  effects:
   effect: REGENERATION
   amplifier: 3
   duration: 5
  coolDown: 10