EpicRename

Z Ukázkový server
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EpicRename - Ať už jsi majitel RPG serveru a chceš obohatit hru o speciální itemy, nebo chceš pro návštěvníky svého PvP serveru připravit speciální zbraně, tento plugin je přímo pro tebe!

Funkce

 • Umožňuje úpravu různých aspektů itemu
 • Možnost nastavení množství restrikcí (blacklist názvů, délka atp.)
 • Možnost napojení na economy plugin (cena za přejmenování, atp.)

Požadavky

Instalace

 • Otevřte si FTP klienta, připojte se k Vašemu serveru
 • Otevřte si složku plugins
 • Zde plugin vložte
 • Restartujte server

Příkazy

Zde je vypsán seznam příkazů k tomuto pluginu.

 • /Rename Text - Přejmenování itemu v ruce
 • /Lore Text - Nastavení lore (popisku) itemu v ruce
 • /Setloreline Číslo linky Text - Nastavení lore itemu na konkrétní linku
 • /Insertloreline Číslo linky Text - Vloží text po nějaké lince, ikdyž po ní už jsou nějaké další texty nastaveny (více níže)
 • /Removeloreline Číslo linky - Odstraní konkrétní linku lore
 • /Glow - Nastavení glow efektu (item vypadá jako enchantovaný) na item v ruce
 • /Removeglow - Odstranění glow efektu z itemu v ruce
 • /Epicrename help, license, version - Zobrazí informace o pluginu
 • /Epicrename Reload - Znovunačte konfigurační soubory
 • /Epicrename Debug - Zapne/vypne debug režim (debug zprávy pro zkušené majitele)

Práva

Plugin nabízí velmi obsáhlou soustavu permissí.

Příkaz /Epicrename

Permisse na všechny podpříkazy je epicrename.epicrename, ovšem ke konkrétním příkazům lze použít epicrename.epicrename.reload - tj. povolení k příkazu /epicrename reload a permisse epicrename.epicrename.debug slouží jako povolení k příkazu /epicrename debug.

Příkaz /Rename

Základní permisse na použití tohoho příkazu je epicrename.rename. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Plugin ovšem nabízí i množství konkrétních permissí:

 • epicrename.rename.material.NÁZEV - Nastavení povolení pro konkrétní item/block (seznam korektních názvů bloků a itemů které lze použít v této permissi)
 • epicrename.rename.material.* - Nastavení povolení pro všechny itemy/blocky
 • epicrename.rename.format.KÓD (0-9, a-f, k-r) - Nastavení povolení pro určité formátovací kódy (více níže)
 • epicrename.rename.format.* - Nastavení povolení pro všechny formátovací kódy

Příkaz /lore

Základní permisse na použití tohoho příkazu je epicrename.lore. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Ovšem, stejně jako u předchozího příkazu, plugin nabízí permisse ke konkrétním funkcím:

 • epicrename.lore.material.NÁZEV - Nastavení povolení pro konkrétní item/block (seznam korektních názvů bloků a itemů které lze použít v této permissi)
 • epicrename.lore.material.* - Nastavení povolení pro všechny itemy/blocky
 • epicrename.lore.format.KÓD (0-9, a-f, k-r) - Nastavení povolení pro určité formátovací kódy (více níže)
 • epicrename.lore.format.* - Nastavení povolení pro všechny formátovací kódy

Příkaz /setloreline

Základní permisse na použití tohoho příkazu je epicrename.setloreline. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Plugin opět dále nabízí permisse ke konkrétním funkcím, jejich formát je stejný, stačí zaměnit lore v permissi za setloreline, tj. epicrename.lore.format.* bude u tohoto příkazu epicrename.setloreline.format.*!

Příkaz /removeloreline

Základní permisse na použití tohoho příkazu je epicrename.removeloreline. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Plugin nabízí opět permisse ke konkrétním materiálům:

 • epicrename.removeloreline.material.NÁZEV - Nastavení povolení pro konkrétní item/block (seznam korektních názvů bloků a itemů které lze použít v této permissi)
 • epicrename.removeloreline.material.* - Nastavení povolení pro všechny itemy/blocky

Příkaz /insertloreline

Základní permisse na použití tohoho příkazu je epicrename.insertloreline. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Plugin opět dále nabízí permisse ke konkrétním funkcím, jejich formát je stejný, více viz. permisse k příkazu /setloreline, akorát text na zaměnění je insertloreline.

Příkazy /glow a /removeglow

Základní permisse na použití těchto příkazů jsou epicrename.glow a epicrename.removeglow. Bez této permisse nemůže hráč/skupina tento příkaz vůbec použít! Plugin stejně jako minule nabizí permisse ke konkrétním materiálům:

 • epicrename.glow/removeglow.material.NÁZEV - Nastavení povolení pro konkrétní item/block (seznam korektních názvů bloků a itemů které lze použít v této permissi)
 • epicrename.glow/removeglow.material.* - Nastavení povolení pro všechny itemy/blocky

Příkazy /import a /export

Permisse jsou epicrename.import a epicrename.export.

Obcházení limitů

Zde jsou uvedeny permisse na obcházení různých limitů nastavených v konfiguraci pluginu.

 • epicrename.bypass.charlimit - Obejití limitu počtu znaků v názvu itemu
 • epicrename.bypass.formattingcodemin - Obejití limitu minimálního počtu formátovacích kódů v textu
 • epicrename.bypass.formattingcodemax - Obejití limitu maximálního počtu formátovacích kódů v textu
Obcházení blacklistů
 • epicrename.bypass.materialblacklist - Obejití zakázaných itemů/bloků
 • epicrename.bypass.textblacklist - Obejití zakázaných frází/slov v názvu/textu lore itemu
Obcházení cenových nastavení příkazů

Pouze pokud máte v konfiguraci nastaveny poplatky za použití příkazů.

 • epicrename.bypass.costs.rename - Obejití ceny příkazu /rename (hráči se nestrhne poplatek herní měny za použití)
 • epicrename.bypass.costs.lore - Obejití ceny série příkazů nastavujících lore (hráči se nestrhne poplatek herní měny za použití)
 • epicrename.bypass.costs.glow - Obejití ceny příkazu /glow (hráči se nestrhne poplatek herní měny za použití)
 • epicrename.bypass.costs.* - Obejití ceny všech příkazů

Použití pluginu

Základy použití pluginu ve hře.

Přejmenování itemu

Přejmenování itemu je velmi jednoduché - stačí item nebo blok držet v ruce a použít /rename Text.

Příkaz /rename SuperJablko

Nastavení lore

Nastavení lore je taktéž velmi jednoduché - opět stačí item nebo blok držet v ruce a použít /lore Text. Ovšem co když chci nastavit více linek, nebo nějakou konkrétní? Poslouží nám příkaz /setloreline Číslo linky Text. Linky mažeme příkazem /removeloreline Číslo linky. Ale může nám nastat i situace, kdy chceme vložit mezi nějaké již existující linky další text. Například máme popisek o 5 linkách ale potřebujeme něco vložit mezi 3. a 4. linku. V tom případě můžeme využít příkazu /insertloreline Číslo linky Text, přičemž číslo linky bude to, které předchází nové lince (tj. chceme vložit text mezi 3. a 4. linku, číslo které uvedeme bude 3).

Výsledek sekvence lore příkazů

Tudíž například můžeme použít sekvenci těchto příkazů: /lore &c&lTento lore jsem nastavil pomocí /setloreline 2 &c&lpluginu &b&lEpicRename&c&l! a dosáhneme výsledku který můžeme vidět na obrázku!

Glow efekt

Ukázka glow efektu

Další věc, kterou můžeme nastavit, je tzv. Glow efekt (enchant efekt). Drž plugin v ruce a použij příkaz /Glow. Jednoduché! Glow efekt odstraníš příkazem /Removeglow.

Formátovací kódy

Při úpravě itemů pluginem EpicRename budeš s největší pravděpodobností používat tzv. Formátovací kódy. Formátovacími kódy můžeš nastavit barvu textu, jeho grafickou úpravu a podobně. Pokud již víš, co jsou to formátovací kódy, tento odstavec je pro tebe nevýznamný.

Obecně se formátovací kódy v textu používají tak, že zadáš znak & a hned za něj číslo nebo písmeno. V textu se pak tyto kódy vyskytují například v podobě &6&lText (kombinace oranžové barvy a širokého textu)

Výsledek použití kódu v textu '&6&lText'

Barvy

Barvy jsou ve formátovacích kódech popsány čísly 0-9 a písmeny a-f. Zde je list:

Formátovací kódy
 • a - Zelená
 • b - Aqua
 • c - Červená
 • d - Růžová
 • e - Žlutá
 • f - Bílá
 • 0 - Černá
 • 1 - Tmavě modrá
 • 2 - Tmavě zelená
 • 3 - Tmavá aqua
 • 4 - Tmavě červená
 • 5 - Fialová
 • 6 - Zlatá/Oranžová
 • 7 - Šedá
 • 8 - Tmavě šedá
 • 9 - Modrá

Grafická úprava textu

Tyto úpravy textu jsou takové, co upravují jeho vlastnosti - podtržení, přeškrtnutí a podobně. Jsou značeny písmeny k-r. List je zde:

 • k - R̴̖̀ö̸́͜z̷͔͘b̴͎̊i̵̢̔j̶̘͝e̴̟͠ ̷̧͝t̷̓ͅe̸͎͛x̶̩̍t̸͕͝
 • l - Zvýrazní text
 • m - Přeškrtnutý text
 • n - Podtržený text
 • o - Italic text (nakloněný)
 • r - Vymaže všechny formáty (čistý bílý text)

Konfigurace

Super TIP: Možná jste si všimli, že ve článku byly zmíněny jakési blacklisty slov. Možná nastavování serveru není úplně váš šálek kávy, a proto vám nabízíme v rámci našeho VIP předplatného přístup k překladu a konfiguraci! V rámci naší konfigurace je v configu přednastaveno pár anglických i českých zakázaných slov. A k tomu kompletní český překlad! Více na našem webu!

Konfigurace je jednoduchá, jedná se o soubor config.yml. Vypsány jsou jen nejzajímavější možnosti.

Soubor config.yml

True = Ano, False = Ne

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • Prefix - text - Prefix (to, co se bude zobrazovat před každou zprávou pluginu) pluginu. Můžete si nastavit například na jméno vašeho serveru

Pododstavec economy

Tento odstavec se týká možnosti zpoplatnit příkazy za herní měnu.

 • use - true nebo false - Jestli bude tato funkce vůbec aktivní
 • rename - číslo' - Cena použití příkazu /rename
 • lore - číslo' - Cena použití příkazů ze série na nastavení lore
 • glow - číslo' - Cena použití příkazu /glow

Pododstavec blacklists

Restrikce na určité fráze, slova nebo itemy. seznam korektních názvů bloků a itemů, které lze použít v material blacklistech.

* Hodnota - možné hodnoty

 • 'material' - názvy itemů - Můžete přidávat odrážky za každý item nebo blok, pro který chcete zakázat používání příkazů pluginu
 • 'text' - text - Můžete přidávat odrážky za každé slovo nebo frázi, kterou chcete zablokovat

Pododstavec enabled_worlds a per_world

Pokud chcete zakázat používání pluginu na určitých světech, tato funkce je pro vás.

 • per_world - true nebo false - Povolí nebo zakáže tuto funkci (zakázaná = plugin bude povolen na všech světech)
 • enabled_worlds - odrážky s povolenými světy - Zde můžete přidávat odrážky za každý svět, ve kterém chcete plugin povolit