Chairs

Z Ukázkový server
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento plugin umožňuje posadit se na schody a využít je tudíž jako židli. Pro posazení se na schody jednoduše klikneš pravým tlačítkem myši namířené na příslušné schody.

Požadavky

Instalace

 • Otevřte si FTP klienta, připojte se k Vašemu serveru
 • Otevřte si složku plugins
 • Zde plugin vložte
 • Restartujte server

Příkazy

 • /chairs reload - Reloadne (znovu-načte) složku s konfigurací
 • /chairs on - Povolí sedání si na schody pro hráče, který příkaz zadá
 • /chairs off - Zakáže sedání si na schody hráči, který příkaz zadá (využitelné zejména při stavění - nikdo si nechce při stavění sednout)

Práva

 • chairs.reload - Pro znovu-načtení složky
 • chairs.sit - Pro příkaz /chairs on/off

Konfigurace

Konfigurace je jednoduchá, jedná se o soubor config.yml. Konfigurace je citlivá na mezery

Lze zde také používat barvy, ale ne v odstavcích začínajících na sit-

True = Ano, False = Ne

Odstavec sit-config

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • disabled-worlds - názvy světů - V jakých světěch má být plugin zakázaný (nechejte prázdné, pokud si přejete, aby všude fungoval)
 • require-empty-hand - true nebo false - Musí mít hráč prázdné ruce, aby si mohl sednout?

Formát zapisování disabled-worlds

sit-config:
 disabled-worlds:
 - world
 - world_nether

Pododstavec stairs

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • enabled - true nebo false - Může si hráč sednout na schody?
 • rotate - true nebo false - Když si hráč sedne, bude hráč otočen, aby koukal stejným směrem jako schody?
 • max-width - libovolné číslo, doporučujeme nechat na 16, lze napsat 0 pro zakázání této funkce - Kolik schodů napojených nasebe se bude počítat jako židle (pokud je hodnota na 16, bude se 16 schodů počítat jako židle, pokud budou přidány další schody napojené na tyto, nebude se na ně možné posadit)?

Pododstavec special-end

* Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • sign - true nebo false - Aby se schody počítaly jako židle, musí být na konci schodů cedule?
 • corner-stairs - true nebo false - Aby se schody počítaly jako židle, musí být ukončeny "do boku"?
  Schody ukončené do boku

Pododstavec additional-blocks

Umožňuje přidat bloky, na které si půjde sednout.

Formát zapisování additional-blocks
additional-blocks: {}
 - COBBLESTONE_SLAB: 0.7
 - DARK_PRISMARINE_SLAB: 0.7

Číslo na konci určuje, do jaké výšky bude hráč posazen, odkaz na použitelné bloky naleznete zde.

Pododstavec itempickup

Pokud bude hráč sedět, bude moct sbírat předměty? * Hodnota - možné hodnoty

 • enabled - true nebo false

Odstavec sit-restrictions

Pokud hráč sedí, mají mu být zakázány příkazy? * Hodnota - možné hodnoty - popis funkce

 • all - true nebo false - Mají být hráčovi zakázány veškeré příkazy?
 • list - příkazy s lomítkem - Mají být hráčovi zakázany pouze určené příkazy?
Formát zapisování list
additional-blocks: {}
 - /spawn
 - /home
 - /warp

Není důležité, zda-li budete psát velká a malá písmena v příkazech, jen je důležité napsat / (lomítko) na začátek každé zablokovaného příkazu.